ჩვენს შესახებ

ლოტუსბრუმ მედია არის კრეატიული ციფრული კომპანია, რომელიც თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოში, ქალაქ თბილისში. ჩვენ ვეწევით კომპლექსურ მომსახურებას რეკლამის, ინტერაქტიული მარკეტინგისა და კინოწარმოების სფეროში.

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ  ეკონომიკურად ეფექტურ გადაწყვეტილებებზე დაფუძნებულ სტრატეგიას მაღალკონკურენტულ მსოფლიო ბაზარზე  თქვენი ბრენდის უნიკალურობის წინსვლისთვის. ჩვენ ვითვალისწინებთ კლიენტების განსაკუთრებულ მოთხოვნებს ინფორმაციისა და ბრენდის წარდგენის შესახებ, რაც  წარმოადგენს სტიმულს ქმედებისთვის. ვცდილობთ ჩამოვაყალიბოთ ხანგრძლივი ურთიერთობები კლიენტებთან, მათთვის გაწეული შესაბამისი მომსახურება ხდება სტიმული, რომელსაც მოჰყვება ქმედების სურვილი.

რითი განვსხვავდებით სხვებისგან? ჩვენი კომპანია ემსახურება სხვადასხვა სფეროს და ეწევა პროექტებისა და კომპანიების მართვას შეზღუდული ბიუჯეტითა და  უმაღლესი პროფესიონალიზმით.