რატომ აკრიფა სიჩქარე ინტერაქტიულმა მარკეტინგმა?

ვინაიდან კლიენტი მუდმივად ,,იბომბება’’ სარეკლამო შეტყობინებებთ, ალბათ შეამჩნევდით ცხად ტენდენციას, რომ სულ უფრო მეტ ბრენდს სურს თქვენთან დაგიკავშირება. დღეს კომპანიები ცდილობენ ჩამოაყალიბონ  რეალური კავშირი თავის მომხმარებლებთან და ცნებამ ,, მყიდველის ერთგულება’’ ფართო გავრცელება ჰპოვა. არსებობს რამდენიმე ფაქტორი, რომელმასც ეს ძვრა გახადა შესაძლებელი და მომდევნო სამი არის მათგან მეტად ცნობილი:

 

ეცადე, დაგინახონ 

კომპანია ხელს უწყობს მომხმარებლის ურთიერთქმედებას  ბრენდთან  კარგად მოფიქრებული კონტენტ-მარკეტინგის მეშვეობით, რაც უდაოდ მუშაობს, ინტერაქტიური მარკეტინგი  კლიენტს აძლევს არჩევანის საშუალებას. სწორი ბრენდინგი  მიიპყრობს და ინარჩუნებს კლიენტის ყურადღებას.  საძიებო ოპტიმიზაციის სისტემის (SEO)  მომსახურების გამოყენება  ბაზრის მოთხოვნებსა  და პროდუქტის აქტუალურობაში გათვითცნობიერების მიზნით, დღეისთვის წარმოადგენს სტრატეგიის მნიშვნელოვან ნაწილს.

 

ინფორმაციული მხარდაჭერა

ისევე, როგორც მასმედიის ნებისმიერი საშუალება დღეს, კომპანიები აღიარებენ  ნებისმიერი კონტენტის შეთავაზებული შინაარსის მნიშვნელობას.  ტექსტი, ვებ-ვიდეო, მუსიკალური კლიპები და გრაფიკული გაცვლის ფორმატი წარმოადგენს ინტერაქტიული კონტენტის ნაწილს, ჩართულს ყოველ ხელმისაწვდომ პლატფორმაში. მნიშვნელოვანია, კონტენტი შეივსოს  სხვადასხვა დონიანი სირთულით, რაც საშუალებას მისცემს კლიენტს აირჩიოს ინფორმაციის ის მოცულობა, რომლის წვდომას თავად სურს. ინტერაქტიური მარკეტინგი ხშირადაა განკუთვნილი დამატებითი ინფორმაციის მიწოდებისთვის, მაგალითად კლიენტთა გამოხმაურებისა და პროდუქციის მიმოხილვის  ფორმით, ამგვარად კლიენტის ნდობის მოპოვება უფრო ადვილი ამოცანა ხდება.

 

მონაცემები კლიენტის შესახებ

სულ უფრო მეტი საიტის პროექტირება ხორციელდება ყოველი მომხმარებლის ყურადღების მიპყრობისა და საპასუხო რეაქციის გამოწვევის მიზნით. ეს კეთდება  არამოთხოვნადი ინფორმაციის მინიმუმამდე დაყვანისა და სამომხმარებლო ბაზიდან ღირებული მონაცემების შეკრების მიზნით. ამგვარად, თქვენ შეიძლება შეხვიდეთ საიტზე, სადაც შემოგთავაზებენ მონაწილეობა მიიღოთ ვიქტორინაში ან გამოკითხვაში. პერსონალიზირებული სარეკლამო კომპანიები ხშირად ხდებიან მომხმარებლის მიერ შეყვანილი მონაცემების შეკრების ეფექტური საშუალებები,  ხელს უწყობს ბაზრის სწრაფად ცვლადი მოთხოვნების შესახებ ინფორმაციის მიღებას.

ხმის დამუშავება

თუ გსურთ გამოიწვიოთ აუდიტორიის გარკვეული  ემოციური რეაქცია, აუცილებლად  უნდა უზრუნველყოთ კავშირის უზადო არხი. ფილმი ან ვიდეო უნდა იყოს ხმისჩამწერ სტუდიაში ჩაწერილი ხმების სწორი შეხამებით. ჩვენ გთავაზობთ ხმის დამუშავების მომსახურებას ერთიანი ხმოვანი პაკეტის შესაქმნელად, ჩვენ ვახდენთ ჩაწერასდა მიქშირებას, აუდიო მასტერინგს, მუსიკის რედაქტირებას, კინო-დუბლიაჟს და ა,შ. ჩვენი სპეციალიზაციაა მხატვრული ფილმების, სატელევიზიო სარეკლამო რგოლების, დოკუმენტური ფილმების, ვიდეო თამაშების და მუსიკალური კლიპების  გახმოვანება . გამოცდილი ინჟინრებისა და მხატვრებისგან შემდგარი ჩვენი გუნდი იყენებს მოწინავე მეთოდებსა და ზეთანამედროვე ტექნოლოგიებს. ჩვენ ორგანიზაციას ვუწევთ მაღალი ხარისხის აკუსტიკის აპარატულ უზრუნველყოფას, ასევე თქვენი ნებისმიერი პროექტის ჩაწერას სტუდიაში. ჩვენ გვყავს ნიჭიერი პროფესიონალების გუნდი  და გვაქვს ხარისხიანი აპარატურა ზუსტი ბგერითი მიქსის მისაღებად, რომელსაც შემდეგ შევთავაზებთ მსმენელს.  

ბრენდინგი

ბრენდინგის ეფექტური კომპანია გულისხმობს სტრატეგიულ კონსალტინგურ პროგრამას ინდივიდუალური საბრენდო გადაწყვეტილებებით. კომპანიის იმიჯი შეიძლება ჩამოყალიბდეს მხოლოდ ნოვატორულად შემუშავებული მეთოდებით ბაზარზე ოპერატიული წინსვლისთვის. გთავაზობთ საბრენდო სტრატეგიებს, რომელიც შემუშავებულია ტრადიციული და ციფრული მარკეტინგის გამოცდილი კონსულტანტების მიერ, შესრულებულს სხვადასხვა მედია – პლატფორმებზე. ჩვენ ვაღწევთ ბრენდის შექმნის იდეალურ კონსტრუქციას  მიზანმიმართული წინსვლის, აგრესიული გულდასმით შერჩეული აუდიტორიის  მეშვეობით. ვუზრუნველყოფთ შესანიშნავად გამართულ მარკეტინგულ ინფრასტრუქტურას ბაზრის თანამედროვე ხედვით.  თქვენი კომპანიის ასორტიმენტულ პორტფელს ექნება დიზაინის საუკეთესო ესთეტიკა, შექმნილი მყარი საბაზრო სტრატეგიის საფუძველზე და  მხარდაჭერილი უკუკავშირის ეფექტური სისტემით. ჩვენი გუნდი, რომელიც შედგება თავისი საქმის ერთგული მარკეტინგის პროფესიონალებისგან, გთავაზობთ შესაბამის ცოდნასა და გამოცდილებას, აუცილებელს საუკეთესო ციფრული და ტრადიციული საბრენდო გადაწყვეტილებების შესაქმნელად, რომლებიც შემუშავებულია დარგობრივი და საბაზრო სცენარების ფართო სპექტრის გათვალისწინებით.

ბრენდის განვითარება

ბრენდის განვითარების  ეფექტურად რეალიზებული სტრატეგია, ინოვაციური იდეების  და საუკეთესო ხელმისაწვდომი ინსტრუმენტების მხარდაჭერისას, წარმოადგენს სწორედ იმას, რაც ესაჭიროება კომპანიას  თავისი სავაჭრო მარკის განვითარებისათვის. საბრენდო კაპიტალი მკაფიოდაა განსაზღვრული მარკეტინგის სფეროს პროფესიონალების გუნდის მიერ, რომელიც შემოქმედებით იდეებს აყალიბებს მიმდინარე საბაზრო ტენდენციებისადმი რეალისტური მიდგომით. მარკეტინგული არხის დამუშავების პროცესში ყოველი ამოცანის გადაჭრა ხდება ნიჭიერი მულტიდისციპლინარული გუნდის მიერ სტრატეგიული დაგეგმარებით. როგორც შედეგი, ნებისმიერ პროექტი, მიუხედავად მისი მოცულობისა, შესრულებული უნდა იყოს მოწინავე კონცეფციებისა და მაღალი ოსტატობის საფუძველზე. ჩვენ გთავაზობთ ინოვაციურ ბიზნეს-კონცეფციებს,რომლებიც შეესაბამება ბაზრის რეალურ მდგომარეობას და გააჩნია საკმარისი მიმზიდველობა მომხმარებელთა ახალი ბაზის შესაქმნელად. თქვენი ბრენდის გრძელვადიანობას უზრუნველყოფს მისი განვითარების სტრატეგია, რომელიც ასახავს მიზნობრივი აუდიტორიის მოლოდინს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მიერ შესრულებულ მომსახურების მთელ სპექტრს. შედეგად თქვენ იღებთ დროით გამოცდილ ინფრასტრუქტურას, რომელიც ნებისმიერი ბრენდის განვითარების გეგმას მოიყვანს სისრულეში. 

მარკეტინგული სტრატეგია

ჩვენს მიერ შემუშავებული მრავალმხრივი მრავალგანზომილებიანი  მარკეტინგული სტრატეგის გულისხმობს ბრენდინგის საუკეთესო ტექნიკური გამოცდილებისა და ფუნქციონალური პოლიტიკის გამოყენებას ეფექტური სარეკლამო კომპანიის დასაწყებად. თქვენს კომპანიას ესაჭიროება ეფექტური მარკეტინგული პროგრამა ბრენდის მყისიერი აღიარებისათვის და , შესაბამისად, უფრო მაღალი შემოსავალი. იდეალური მარკეტინგული სტრატეგიამ უნდა შექმნას კომპანიის სათანადო იმიჯი, რომელიც გაამყარებს მის ბრენდს და  გამიზნულია გარკვეული სამომხმარებლო სეგმენტისათვის. ჩვენ გთავაზობთ მარკეტინგულ სტრატეგიებს, რომლებიც დამუშავებულია ბრენდის მართვის კარგი ორგანიზებისა და რესურსების ზუსტი განაწილების თავისებურებების გათვალისწინებით. ჩვენი მიზანია მიზნობრივ ბაზარზე  გავლენის მოხდენა ბაზარზე თქვენი საქონლისა და მომსახურების იდეალური პოზიციონირებისათვის.  პროფესიონალების ჩვენი გუნდი გულმოდგინედ მუშაობს სავაჭრო მარკის იდეალურად შესაბამისი სახის შესაქმნელად, შემოქმედებითად გამოიყენებს ინდუსტრიულ ცოდნასა და ბაზრის ხედვას.  ბრენდების თქვენი პორტფელი დამუშავდება სამომხმარებლო და ვაჭრობის მარკეტინგის სფეროში არსებულ მოწინავე პრაქტიკაზე დაფუძნებული პრაქტიკული მიდგომის გამოყენებით, რამდენადაც ჩვენი სპეციალისტები გამოიყენებენ ხარისხიანად გამართულ სარეკლამო მოწყობილობებს  ზრდის ახალი წყაროების მოსაძიებლად. 

მარკეტინგის პრინციპები

წარმატებული მარკეტინგი გულისხმობს სხვადასხვა მიდგომების გამოყენებას ნათლად დასახული მიზნებით. მარკეტინგული კონცეფციის ეფექტური გამოყენება ხელს უწყობს დანახარჯების უკეთეს მართვას, ბრენდის ცნობადობის ამაღლებას და კომპანიის განსაკუთრებულ პოზიციონირებას ბაზარზე. ეფექტური მარკეტინგული კონცეფციების რეალიზაციის მიზნით კომპანიამ უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია თავისი სამომხმარებლო ბაზის მოთხოვნების შესახებ. დაკავშირებული ბაზრების იდენტიფიკაცია იმდენადვე მნიშვნელოვანია, რამდენადაც კლიენტების მოთხოვნებზე ორიენტირებული პროდუქტებისა და მომსახურების განვითარება  და საბოლოო შედეგის მიღება. ჩვენ ვფლობთ საიმებო საბაზრო ინფორმაციას მიმდინარე და მომავალი ტენდენციების შესახებ, რომელიც დაგვეხმარება თქვენი კომპანიის ბრენდის შექმნასა და დაფუძნებაში. ასევე, ვფლობთ ბაზრისა და მომხმარებლების მაღალეფექტური კვლევებისთვის აუცილებელ რესურსებს საიმედო ინფორმაციის მოსაპოვებლად. ჩვენ ასევე გვაქვს ინფორმაციის მართვის ეფექტური სისტემა, რაც ხელს უწყობს არსებული ცოდნის ინტეგრაციასა და გავრცელებას სტრატეგიის კოორდინირებული შემუშავების მისაღწევად.   ჩვენ დაგეხმარებით ბაზრის ზუსტი ანალიტიკური სურათით განპირობებული სტრატეგიული ანალიზის დაგეგმვასა და შესრულებაში.

მედია დაგეგმვა

დღეს  ეფექტური კომპანიის ჩასატარებლად, კომპანიამ უნდა განსაზღვროს თავისი მიზნობრივი აუდიტორია და გამოიყენოს სტრატეგიები, რომლებიც ასახავს ბაზრის უკანასკნელ ტენდენციებს. კომპანიისთვის ფრიად მნიშვნელოვანია კლიენტთა მოთხოვნების ცოდნა ონლაინ- და ტრადიციული მედია საშუალებების  წარმატებულად გამოყენებისთვის სარეკლამო კომპანიის განსახორციელებლად. ჩვენ გთავაზობთ მომსახურებას ეფექტური მედია-გეგმის ფორმირების ქმედითი სტრატეგიის შემუშავებაში, რომლისთვისაც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა მომხმარებლის ქცევა და ბაზრის კვლევა.  თანამშრომლობს რა ცნობილ გამომცემლებთან, პროფესიონალების გუნდი გეგმავს და განახორციელებს კონტენტის წინსვლას მასობრივი ინფორმაციის სხვადასხვა საშუალებების მეშვეობით. კონტენტის შექმნის ჩვენი გუნდი გულდასმიით აანალიზებს კლიენტთა მოთხოვნებს და  ახდენს მათ ინტეგრირებას ეფექტურ მედია კომპანიაში. ჩვენ უზრუნველვყოფთ ყოველმხრივ მხარდაჭერას, რაც მოიცავს მონაცემთა კვლევასა და აუდიტორიის იდენტიფიკაციას უახლესი ტექნოლოგიებისა და ინსტრუმენტების  გამოყენებით მიმდინარე ტენდენციებთან მჭიდროდ დაკავშირებული ინოვაციური იდეების რეალიზაციისათვის.