კოპირაიტინგი

კოპირაიტინგის ეფექტურ საქმიანობას უდიდესი წვლილი შეაქვს კომპანიის გაყიდვების მოცულობის ზრდაში. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიზნესის მართვის, კოპირაიტინგში გაყიდვებისთვის გამოცდილებისა და სტილის გამოყენების  საკუთარი მიდგომა, კლიენტების მიზიდვის მიზნით.  კოპირაიტინგის საუკეთესო პრაქტიკის რეალიზაციის,გამოცდილებისა და უნარების მეშვეობით მომხმარებლებს შეეძლებათ გაიგონ აზრი და მნიშვნელობა მიღებული შეტყობინებისა. ეფექტური გაყიდვების კოპირაიტინგის საშუალებით გავლენა ბიზნესზე აზრს იძენს თქვენი კომპანიის  მოკლევადიანი ან გრძელვადიანი მიზნებისგან.  ეს მოიცავს თქვენი მიზნობრივი კლიენტებისა და მათი მოთხოვნების  საფუძვლიან ანალიზს  ისეთი შეტყობინების შესაქმნელად, რომელიც საფუძველს ჩაუყრის შემდგომ ქმედებებს. ჩვენი ნიჭიერი და გამოცდილი კოპირაიტერების დახმარებით გთავაზობთ კოპირაიტინგის მომსახურებას, რომლის დანიშნულებაა კონვერსიის კოეფიციენტის ამაღლება.ჩვენ გთავაზობთ უნიკალურ და ორიგინალურ სარეკლამო ტექსტს, შექმნილს სხვადასხვა მედია-პლატფორმის საფუძველზე და გადამუშავებულს საკვანძო სიტყვების ოპტიმიზაციისთვის. ასევე,გთავაზობთ თანამშრომლობის სტრატეგიას ეფექტური სარეკლამო ტექსტის შექმნაში, რომელიც გააერთიანებს თქვენი ბიზნეს-მიზნების შესაბამის ყველა გადაწყვეტას.

სატელევიზიო რეკლამა

რეკლამის ისეთი თვალსაჩინო საშუალება, როგორიცაა ტელევიზია, ყოველთვის ახდენდა არსებით გავლენას სამომხმარებლო ბაზის ყოველ ტიპზე. სატელევიზიო რგოლები წარმოადგენს ფრიად ეფექტურ საშუალებას შეტყობინების მიწოდებაში, რომელიც გავლენას ახდენს საზოგადოებრივ აზრის ჩამოყალიბებაზე ბრენდის შესახებ.ქმედითი სატელევიზიო სარეკლამო კამპანიისთვის თქვენ გჭირდებათ სრულფასოვანი კომერციული წარმოების ჩამოყალიბება, რომელის შექმნის თქვენ მოთხოვნებთან ადაპტირებული პროფესიონალურ სარეკლამო რგოლებს. ჩვენ გაგიწევთ მომსახურებას ეფექტური სატელევიზიო რეკლამის წარმოებაში, რომელიც გულისხმობს რეკლამის წარმოებას. ჩვენ დაკავებული ვართ TV-რეკლამის ყველა ასპექტით, საწყისი შემოქმედებითი განვითარებიდან და სცენარების შექმნიდან გადაღებებამდე და ვიზუალურ ეფექტებამდე. უმაღლესი კლასის საწარმოო მოწყობილობების დახმარებით ნიჭიერი და გამოცდილი ოსტატების ჩვენ გუნდს შეუძლია შექმნას თქვენი საკუთარი სარეკლამო შეტყობინება. ყოველი პროექტისადმი ერთობლივი მიდგომის საშუალებით ჩვენ ვცდილობთ ჩავრთოთ კომპანიის ხედვა შემოქმედებით ვიზუალურ ეფექტებში მიზნობრივი აუდიტორიისადმი მიმართვისა და შეთავაზებულ ვარიანტთაგან საუკეთესოს არჩევისათვის. 

რეკლამა გაზეთებში

ფართო გავრცელება და ნახვის მაღალი მაჩვენებელი არის კრიტერიუმები, რომელიც საგაზეთო რეკლამას აქცევს ზემოქმედების საიმედო საშუალებად. მიუხედავად ინტერნეტის წვდომის ხარისხის ამაღლებისა, ბეჭდური მასმედია ისევ რჩება რეკლამის ყველაზე ეფექტურ საშუალებად ქვეყნის მოსახლეობის უმეტესობისთვის. რეკლამირების ეს სახე იძლევა გაზეთებისა და ადგილობრივი საინფორმაციო წყაროების პირველი გამოშვების წვდომის საშუალებას. ეს კი თქვენს კომპანიას აძლევს საშუალებას მიმართოს მომხმარებელთა გარკვეულ ჯგუფს,დაყოფილს რეგიონალური საზღვრებით ან ენობრივი ბარიერით. ჩვენ გთავაზობთ ხელსაყრელ გადაწყვეტას საგაზეთო განცხადებების იოლი დაჯავშნისა და პროექტირებისათვის.ბაზრის კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით ჩვენ ვატარებთ ინტერაქტიული კამპანიების ხელშემწყობ გამარტივებულ სარეკლამო ღონისძიებებს. ისეთი კატეგორიის ქმედითი სარეკლამო კამპანიის ჩატარებისთვის, როგორიცაა კადრების შერჩევა, განათლება, ქონება, მატრიმონიალური, ავტომობილები, მოგზაურობა და ა.შ.  ვითვალისწინებთ ჩვენი კლიენტების ბიუჯეტურ შეზღუდვებს. 

რეკლამა რადიოში

რეკლამა რადიოში ყოველთვის იყო პროპაგანდის წარმატებული და აქტიური საშუალება. რადიოსიგნალების მიმღები ელექტრონული მოწყობილობებით მომასმენი, რადიოპროგრამების ტრანსლირება დღეს,ასევე ხორციელდება ინტერნეტის საშუალებით, რადგან ადამიანები  საყვარელ რადიოსადგურებს უსმენენ თავის კომპიუტერებსა და სმარტფონებში. რადიორეკლამა იძლევა თქვენი ბიზნესის მიზნების მიღწევის გარანტირებულ შესაძლებლობას, რაც გულისხმობს კლიენტების მოზიდვას. მცირე და დიდ ბიზნესს შეუძლია აწარმოოს რადიო-კამპანია შერჩეულ რადიოსადგურებზე, რაც დაეხმარება ხმა მიაწვდინოს რეგიონებითა გაყოფილსა და სხვადასხვა ენაზე მოსაუბრე ადამიანებს. ჩვენ ვამუშავებთ  რადიო-კამპანიებს, ორიენტირებულს უკვე არსებულ და პოტენციურ ბაზრებზე, გთავაზობთ ჩვენი კლიენტებისთვის  წინასწარ ჩაწერილ სარეკლამო შეტყობინებებს  გონივრული ფასებით. გამოცდილი და კრეატიული პროფესიონალებისგან შემდგარი ჩვენი გუნდი გთავაზობთ ინდივიდუალური სცენარის დაწერის, მუსიკალური სარეკლამო რგოლის  შექმნისა და გაყიდვების სტიმულირების მომსახურებას.

რეკლამა ჟურნალებში

ჟურნალი, როგორც რეკლამის მატარებელი, ეხმარება კლიენტთა სამომხმარებლო ბაზის ზრდას, იზიდავს რა მოსახლეობის განსაკუთრებული ნაწილის ყურადღებას თავისი შინაარსით. ეს აჩქარებს კომპანიის სავაჭრო მარკის მკითხველისთვის გაცნობის პროცესს. ინოვაციური იდეები და შემოქმედებითი კონცეფციები დაგეხმარებათ ყურადღება მიიპყროთ  პოტენციური სამომხმარებლო ბაზისა ისეთი საერთო ინტერესებით, როგორიცაა  მუსიკა,კინო, პოლიტიკა და ა.შ.მიზნობრივი მარკეტინგი შეიძლება მიმართული იყოს კლიენტებზე მთელ ქვეყანაში ან ცალკეულ რეგიონებში. ჩვენ გთავაზობთ სარეკლამო განცხადებების დიზაინისა და ვიზუალური მიმზიდველობის შექმნას უახლესი საშუალებებისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით. ხელმისაწვდომი ფასებით ეფექტური სარეკლამო კამპანიის განსახორციელებლად  ჩვენ გთავაზობთ ისეთ მომსახურებას, როგორიცაა კრეატიული კოპირაიტინგი, პროფესიული ფოტოგრაფიისა და მიმზიდველი გრაფიკული დიზაინის შექმნა. ჩვენ ვქმნით გაფორმების დეტალიზირებულ თემებს,მაქსიმალურად თავსებადს თქვენს ბიზნეს -მიზნებთან და ბრენდის ინდივიდუალურობასთან.