ბანერული რეკლამა ინტერნეტში

ბანერული რეკლამა წარმოადგენს ინტერნეტში ბრენდის ცნობადობის ამაღლების ყველაზე ხელმისაწვდომ საშუალებას.ინტერნეტ-მარკეტინგის მასშტაბისა და თქვენი ბიზნესის სიდიდის გათვალისწინებით ჩვენ ვქმნით სარეკლამო ბანერებს განსაკუთრებული მიზნებით, მაგალითად: პოტენციური კლიენტების ქმედითი მოზიდვა რეგიონებიდან ბანერის დისპლეის გეო-ფოკუსირების მეშვეობით. ქცევითი ფოკუსირება გამოიყენება ტექნილოგიის «cookie» გამოყენებით,რათა ბანერი გახდეს უფრო ფოკუსირებული კლიენტზე. საიტები სარეკლამო მოდელით ,, გადახდა დაწკაპუნებისთვის’’ არის დამხმარე საშუალება მიზნობრივი მარკეტინგის აღნიშნული სახეობისთვის. ჩვენ გთავაზობთ თქვენი კომპანიის მარკეტინგული მიზნების შესატყვის ეფექტურ ბანერ-კომპანიას დინამიური ინტერნეტ ბანერების უზრუნველსაყოფად. ჩვენს საპროექტო ჯგუფს შესწევს უნარი შექმნას სხვადასხვა ტიპის ვიზუალურად მიმზიდველი ბანერები, ისეთი, როგორიცაა სტრატეგიული დისპლეი, ანიმირებული დისპლეი, ვიდეო განცხადება ან გაფართოებადი დისპლეი. ჩვენ გთავაზობთ განცხადებების იდეაურ პოზიციას გვერდების უნიკალური განთავსებით  მიზნობრივი აუდიტორიის პროფილის გათვალისწინებით.