დოკუმენტური ფილმები

დოკუმენტური ფილმი, რომელიც ყვება წარმტაც ისტორიას , მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს კონცეფციის აღქმაზე ან სოციალურ მოვლენაზე. მარკეტინგული შეტყობინება  სავარაუდო ზემოქმედებას განახორციელებს წარმოების მაღალი სტანდარტებისა და ინოვაციური ჩანაფიქრების მეშვეობით. გთავაზობთ  დოკუმენტური ფილმების შექმნის მომსახურებას, რომელსიც დაბალანსებულია ჩვენი მხატვრული ვიზუალიზაცია და თქვენი მოთხოვნების წინასწარი კვლევა. თქვენი ხედვის უფრო ზუსტი გამოხატვისთვის ჩვენ ვიყენებთ  ფილმის წარმოებისადმი მეთოდურ მიდგომას. ჩვენ გთავაზობთ საწყისი კონცეფციის შექმნის მომსახურებას: სცენარის დაწერა, კადრირება დადგმის სცენარი. ასევე, გთავაზობთ  გადაღებების შემდგომ მომსახურებას, რაც გულისხმობს ვიდეო რედაქტირებას, აუდიო ინტეგრაციას, თხრობას და ბოლოს პრეს-რელიზსა და გავრცელებას. ნიჭიერი ოსტატების ჩვენი გუნდი ცდილობს შეადგინოს საპროექტო სამუშაოების გრაფიკი თქვენი ბიუჯეტის დათვალისწინებით საბოლოო პროდუქტის შექმნისთვის.