კინემატოგრაფია

მაღალი ხარისხის კინოწარმოებაში მთავარ როლს ასრულებს  ოპერატორის გამოცდილება. საჭირო კადრის დაჭერა ვიდეო-გადაღების პროცესში მოითხივს განსაკუთრებულ უნარს კინემატოგრაფიის თვალსაზრისით. მნიშვნელოვანია სცენის გადაღება ისე, რომ ფილმის გაცოცხლდეს.  ჩვენი  კინემატოგრაფისტები, რომელთაც გააჩნიათ სათანადო ცოდნა და უნარები, ქმნიან საკუთარ განუმეორებელ ვიზუალურ სტილს, ხელს უწყობენ შემოქმედებითი კონცეფციის განვითარების პროცესს და წარმოების პროცესში სრულად მოიცავენ ვიზუალურ კონტენტს. ჩვენ კონსულტაციას ვუწევს წარმოების შემდგომი საკითხების შესახებ, ისეთების , როგორიცაა ფერთა კორექცია.  ჩვენი კინემატოგრაფისტები ახდენენ პროფესიული ეთის დემონსტრაციას,  რათა არ დაირღვეს შესაბამისობა საწარმოო გრაფიკსა და მის ბიუჯეტთან. ჩვენ არჩევანის საშუალებას გიტოვებთ თქვენ , გაწვდით რამდენიმე ალტერნატიულ ვარიანტს, რაღაც უნიკალურის შესაქმნელად.