მარკეტინგი მასმედიის სფეროში

თქვენი კომპანიის ბრენდის ქმედითობა დასტურდება სოციალური ქსელების პოპულარული საიტების მეშვეობით. ისეთი ინტერნეტ-პლატფორმები, როგორიცა   Twitter და Facebook , უზრუნველყოფენ ორმხრივ კავშირს თქვენს კლიენტებთან. ჩვენ ვატარებთ ეფექტურ სარეკლამო კომპანიას სოციალურ ქსელებში კლიენტთა ინტერესების დასადგენად რეგიონებში, რაც აუცილებელია სამომხმარებლო ბაზაზე და ბრენდის ცნობადობაზე გავლენის მოხდენისათვის. ინტერაქტიური სტრატეგიის შედარებითი ანლიზისა და შეფასებისთვის ვიყენებთ  მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების სოციალურ ინსტრუმენტებს სოციალური ქსელების რესურსების ავტომატური მართვის, ეფექტურობის თვალყურის დევნებისა და აუდიტისთვის.შედეგად თქვენ იღებთ წარმატებულ პლატფორმას საზოგადოების ჩართვისთვის, რათა გაიზარდოს თქვენი საიტის ვიზიტორთა რაოდენობა. ჩვენ ვავლენთ კონკრეტულ მოთხოვნებს და თქვენს კომპანიას ვაძლევთ გეგმების განხორციელების შესაძლებლობას. ჩვენ შევიმუშავებთ ინტერნეტ-დიზაინისა და ბლოგებისგანვითარების   კამპანიის  სტრატეგიას  თქვენი კომპანიის სავაჭრო მარკის იმიჯის გამყარებისთვის.