მედია დაგეგმვა

დღეს  ეფექტური კომპანიის ჩასატარებლად, კომპანიამ უნდა განსაზღვროს თავისი მიზნობრივი აუდიტორია და გამოიყენოს სტრატეგიები, რომლებიც ასახავს ბაზრის უკანასკნელ ტენდენციებს. კომპანიისთვის ფრიად მნიშვნელოვანია კლიენტთა მოთხოვნების ცოდნა ონლაინ- და ტრადიციული მედია საშუალებების  წარმატებულად გამოყენებისთვის სარეკლამო კომპანიის განსახორციელებლად. ჩვენ გთავაზობთ მომსახურებას ეფექტური მედია-გეგმის ფორმირების ქმედითი სტრატეგიის შემუშავებაში, რომლისთვისაც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა მომხმარებლის ქცევა და ბაზრის კვლევა.  თანამშრომლობს რა ცნობილ გამომცემლებთან, პროფესიონალების გუნდი გეგმავს და განახორციელებს კონტენტის წინსვლას მასობრივი ინფორმაციის სხვადასხვა საშუალებების მეშვეობით. კონტენტის შექმნის ჩვენი გუნდი გულდასმიით აანალიზებს კლიენტთა მოთხოვნებს და  ახდენს მათ ინტეგრირებას ეფექტურ მედია კომპანიაში. ჩვენ უზრუნველვყოფთ ყოველმხრივ მხარდაჭერას, რაც მოიცავს მონაცემთა კვლევასა და აუდიტორიის იდენტიფიკაციას უახლესი ტექნოლოგიებისა და ინსტრუმენტების  გამოყენებით მიმდინარე ტენდენციებთან მჭიდროდ დაკავშირებული ინოვაციური იდეების რეალიზაციისათვის.