მონტაჟი

რედაქტირება წარმოადგენს რთულ და შრომატევად პროცესს, რომელიც , ასევე, არის ფილმის  მონტაჟის მნიშვნელოვანი ნაწილი.  თქვენ გესაჭიროებათ საიმედო მომსახურება  ვიდეოს, როგორ საბოლოო პროდუქტის რედაქტირებისა და ეკონომიკურად ეფექტური წარმოებისთვის. ვიდეომონტაჟი უნდა შედგებოდეს შემოქმედებითი იდეებისგან და ამავდროულად ითვალისწინებდეს  თქვენს განსაკუთრებულ მოთხოვნებს   სიუჟეტურ- თემატური თხრობის შესაქმნელად. ჩვენ გთავაზობთ რედაქტირების მომსახურებას მონტაჟის თანამედროვე მოწყობილობებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით მაღალი ხარისხის საბოლოო პროდუქტის, ანუ დასრულებული ფილმის  მისაღებად. ჩვენი ვიდეო რედაქტორები დაამუშავებენ სამუშაო მასალას და შექმნიან უნიფიცირებული ფილმების სიუჟეტებს  კრიტიკული მიდგომით  რედაქტირებული მასალისადმი: ხმა კადრს მიღმა, ფერის კორექცია, ვიდეოს კოდირება, ხმის ჩაწერა, სუბტიტრების შექმნა და ასხვა. ჩვენი შემოქმედებითი შესაძლებლობების წყალობით ჩვენ ვქმნით წარმტაც ისტორიებს.