პრომოუშენი

ეფექტური სარეკლამო კამპანია უნდა უზრუნველყოფდეს ,, კულისებს მიღმა’’ მყოფი ადამიანების გამოცდილების, შემოქმედებითი მიდგომისა და სტრატეგიული აზროვნების  დამატებით ფასეულობას.  კომპანიას შეუძლია დაამყაროს ქმედითი კავშირი აუდიტორიასთან მხოლოდ  კლიენტთა მიზნობრივი ბაზის განსაზღვრისა და დამაჯერებელი მარკეტინგული მიმართვის შეტყობინების შემთხვევაში. შესაბამისად, წარმატებული სარეკლამო კამპანია უნდა გამოყოფდეს კომპანიას კონკურენტულ ბაზარზე. ჩვენ ვიყენებთ საშუალებებსა და ტაქნოლოგიებს ინოვაციური იდეებით კონვერსიის კოეფიციენტის ასამაღლებლად. ეს განსაზღვრავს კომპლექსურ პროგრამას, რომელიც დაეხმარება თქვენს კომპანიას ჩამოაყალიბოს  სწორი წარმოდგენა კონკურენციის შესახებ, შექმნას სწორი მარკეტინგული მიმართვა  და დაამყაროს სწორი კავშირი კლიენტებთან.  მაქსიმალური საჯარო წარმოდგენის მიღწევის მიზნით ჩვენი სარეკლამო კამპანია გამოიყენებს ისეთ ინლაინ-ინსტრუმენტებს, როგორიცაა SEO და სოციალური ქსელები. ფასიანი რეკლამა PR-თან და ბლოგერობასთან ერთად, თავისი საქმის ერთგული პროფესიონალების მხარდაჭერით , ქმნის მრავალრიცხოვან შესაძლებლობას ინტენსიური ტრაფიკისა და დადებითი კონვერსიისთვის.