სცენარის შექმნა

ფილმის საშუალებით თქვენ ამყარებთ ვიზუალურ კონტაქტს, სტრატეგიულად დაგეგმილი დიალოგების მეშვეობით. ეს მიიღწევა მხოლოდ პროფესიონალური სცენარის გამოყენებით, რომელიც  მოიცავს თქვენი შემოქმედებითი ხედვის მატარებელ მიმზიდველ იდეას.    ჩვენ გთავაზობთ პროფესიონალურ მომსახურებას გულდასმით მოფიქრებული სცენარის შექმნაში, რაც წარმოადგენს იდეალურ ფორმულას ეფექტური სიუჟეტური წარმოებისთვის. მწერლების ჩვენი გამოცდილი და ნიჭიერი გუნდი ქმნის სცენარებს სხვადასხვა კინოპროექტებისთვის  სრულფასოვანი სცენარიდან  საქონლის შეთავაზებამდე. ჩვენ ხელს ვუწყობთ სპეციალისტების გუნდს სრულფასოვანი სცენარის შექმნაში, რომელიც ეფუძნება დაწვრილებით სიუჟეტს ან თქვენ მონათხრობს.  ვადასტურებთ ჩვენს მზადყოფნას ჩავატაროთ საჭირო კვლევები და განვსაზღვროთ მიზნობრივი აუდიტორია , რათა შევქმნათ საბოლოო, გადაღებისთვის მხა პროდუქტი, პროექტების სრულად შეცვლასთან ერთად, გთავაზობთ უკვე არსებული სცენარების რედაქტირების მომსახურებასაც.